Firma pôsobí na slovenskom trhu od r. 2006  v oblasti vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej dopravy , v tuzemsku a aj v zahraničnej autobusovej preprave osôb pod obchodným menom NIKATRANS s.r.o.


Predmetom činnosti je vnútroštátna preprava osôb na pravidelných diaľkových linkách z BR do BA a PN.

Od r. 2013 je otvorená linka č. 603513 z Brezna do Bratislavy

Od r. 2014 je otvorená linka č. 603512 z Brezna do Piešťan

Poskytujeme  aj zmluvnú prepravu pre podniky, firmy, školy a cestovné kancelárie v rámci územia SR, ale aj zahraničnú prepravu.

Všetky vozidlá patria firme NIKATRANS.